top of page
logo.png

Datatera

Förbättra varje patients resa:
Din vårdpartner
How it works
Förbättra kommunikationen mellan patient och läkare för en vårdupplevelse av högre kvalitet.
laptop-mockup-left-light.png

Datatera samlar in besökssyfte närhelst patienter kontaktar sina vårdgivare och använder sentimentanalys för att identifiera vilka symtom som påverkar sentimentresultat och deras behov.

Dessa insikter levereras till läkaren i realtid före vårdbesök, åtföljda av praktiska rekommendationer.

Steg 1

Samla syftet med besöket med feedback

Steg 2

Utför sentimentanalys

Steg 3

Konvertera analysresultat till handlingsbara insikter

Steg 4

Leverera insikterna till läkaren i realtid

Tack, vi hör av oss!

Datatera är en dataanalysplattform som syftar till att förbättra vårdresultat. Datatera analyserar patientens känslor för att förbättra lyhördheten och effektiviteten i kommunikationen mellan patient och läkare. Detta hjälper i slutändan att möta patienternas behov och förväntningar bättre.

Datatera tillhandahåller realtidsinsikter till vårdgivare för att hjälpa dem att betjäna fler patienter i en miljö där patienter känner sig mer engagerade när de får vård.
Datatera erbjuder en effektiv och korrekt metod för att analysera patientens känslor holistiskt.

Datatera stöder vårdgivare att leverera mer patientcentrerad vård, förbättrar patientnöjdheten och förbättrar patientresultaten genom att tillhandahålla realtidsinsikter om symptom och patient behov före vårdbesök.

Genom att kombinera känslor från olika källor kan vårdgivare förbättra vårdkvaliteten med korrekta, datadrivna beslut.
Tillsammans med vårdgivare strävar vi efter att effektivisera patientresan för mer personlig vård baserad på patienternas erfarenheter och preferenser. Detta resulterar i högre patienttillfredsställelse och förbättrad hälsokunskap.

72% av patienterna extremt nöjda med sina hälsoresultat när de känner sig mer engagerade i sin vård.
Effektiv kommunikation mellan patient och läkare är avgörande för att förstå patienternas behov, bygga förtroende och säkerställa korrekt behandlingsföljsamhet.

Analys av patientens sentiment kompletterar detta genom att ge ytterligare insikter om patientens känslor och behov, vilket möjliggör ännu mer skräddarsydd och lyhörd vård och i slutändan förbättrar patienternas tillfredsställelse och resultat.
Analys av patientsentiment är avgörande för vårdgivare eftersom det ökar patientnöjdheten, förbättrar behandlingsföljsamhet och resultat; vårdgivare med högre nöjdhetspoäng hade 5% lägre återinläggningsfrekvens.

Dessutom såg 90% av vårdgivare som använder sentimentanalys förbättringar i att hantera patientfeedback genom att effektivt identifiera och ta itu med patientproblem.
Vi är i linje med FN:s mål för
hållbar utveckling.
download.png
download (1).png
download (2).png
Datatera Logo
microsoft-partner.png
dWQJbkXH_400x400.png
almi_logo_farg-02_rgb.webp
x500w-UIC_logo_horisontal.png

Vi anställer!

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Discord
  • Blogger

Upphovsrätt 2024 © Alla rättigheter förbehållna
Datatera AB

bottom of page