top of page
logo.png

Datatera

Förbättra varje patients resa:
Din vårdpartner
Mockup_iPhone
How it works
Vill du förbättra helhetsupplevelsen och tillfredsställelsen hos dina patienter?
Mockup_MacBook

Patientresa med Datatera

Steg 1

Skapa en patientresa

Steg 2

Fyll i syftet med ditt besök

Steg 3

Välj en tid för att boka ett besök

Steg 4

Få en förbesöksrapport med bekräftelse

Thanks for submitting!

Datatera syftar till att förbättra sjukvårdens resultat, minska kostnaderna för vårdgivare och i slutändan resultera i mer lyhörd och effektiv kommunikation med patienter för en bättre patientupplevelse.
 
Vi effektiviserar arbetsflödet för vårdgivare för att hjälpa dem att betjäna fler patienter i en miljö där patienter känner sig mer engagerade när de får vård.
Vi tillhandahåller en effektiv och korrekt metod för att utföra initiala screeningar.

Vi hjälper vårdgivare att fatta välgrundade beslut genom att förbättra patientresultaten och fördela resurser effektivt.

Att kombinera patientdata från olika källor gör det möjligt för vårdgivare att fatta kliniska beslut som är mer exakta, individualiserade och stöds av bästa tillgängliga bevis, vilket höjer vårdnivån och konsekvensen.
Tillsammans, i samarbete med vårdgivare, strävar vi efter att effektivisera patientresan för att göra det möjligt för patienter att bli mer medvetna om sitt hälsotillstånd och veta vad de kan förvänta sig på vägen till välbefinnande, vilket resulterar i högre patienttillfredsställelse och hälsokompetens.

Enligt en undersökning är 72 % av patienterna extremt nöjda med resultatet när de vet vad de kan förvänta sig.
Vi utnyttjar AI för att fastställa datakänslighet såväl som datakvalitet för att säkerställa att data håller högsta standard, i enlighet med GDPR-normer, och kan ge positiva resultat för vårdgivare.

Vi hjälper till med hanteringen av integritet och efterlevnad genom att tillhandahålla säker dataanonymisering för forskningsändamål, vilket kommer att vara användbart i vårdpraxis.
Hitta rätt innovativa datapartner för dina forskningsförslag i Datateras ekosystem.

Vi är uppriktigt övertygade om att hälsoforskning är en viktig komponent i framtidens hälsa, och vi kommer gärna att samarbeta med forskningsorganisationer för att förbättra modellens funktionalitet som utvecklats under forskningsprojektet med hjälp av vår dataanalysexpertis.
Vi är i linje med FN:s mål för
hållbar utveckling.
download.png
download (1).png
download (2).png
Datatera Logo
microsoft-partner.png
dWQJbkXH_400x400.png
almi_logo_farg-02_rgb.webp
x500w-UIC_logo_horisontal.png

Vi anställer!

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Discord
  • Blogger

Upphovsrätt 2022 © Alla rättigheter förbehållna
Datatera AB

bottom of page