top of page
logo.png

Datatera

Förbättra varje patients resa:
Din vårdpartner
How it works
Vill du förbättra helhetsupplevelsen och tillfredsställelsen hos dina patienter?
laptop-mockup-left-light.png

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4

Samla syftet med besöket med feedback

Tillämpa sentimentanalys

Förvandla
analysresultat till
insikter

Skicka insikterna till läkaren i realtid

Thanks for submitting!

Datatera är en dataanalysplattform som syftar till att förbättra vårdresultat, genom att analysera patienters känslor, vilket i slutändan resulterar i mer lyhörd och effektiv kommunikation med patienter för att bättre möta deras behov och förväntningar.

Vi tillhandahåller realtidsinsikter till vårdgivare för att hjälpa dem att betjäna fler patienter i en miljö där patienter känner sig mer engagerade när de får vård.
Vi tillhandahåller en effektiv och korrekt metod för att analysera patientens känslor med ett holistiskt grepp.

Vi hjälper vårdgivare att leverera mer patientcentrerad vård, förbättra patientnöjdheten och i slutändan förbättra patientresultaten genom att tillhandahålla realtidsinsikter med fokus på symptomen och deras behov innan vårdbesök baserat på förutspådda känslor.

Genom att kombinera patientens känslor från många källor kan vårdgivare öka vårdkvaliteten genom att fatta mer exakta, datadrivna och evidensbaserade vårdbeslut.
Tillsammans, i samarbete med vårdgivare, strävar vi efter att effektivisera patientresan för att göra det möjligt för patienter att få mer personlig vård baserat på deras erfarenheter och preferenser, vilket resulterar i högre patienttillfredsställelse och hälsokompetens.

Enligt en undersökning är 72 % av patienterna extremt nöjda med sina hälsoresultat när de känner sig mer engagerade i sin vård.
Vi utnyttjar AI för att fastställa datakänslighet såväl som datakvalitet för att säkerställa att data håller högsta standard, i enlighet med GDPR-normer, och kan ge positiva resultat för vårdgivare.

Vi hjälper till med hanteringen av integritet och efterlevnad genom att tillhandahålla säker dataanonymisering för forskningsändamål, vilket kommer att vara användbart i vårdpraxis.
Hitta rätt innovativa datapartner för dina forskningsförslag i Datateras ekosystem.

Vi är uppriktigt övertygade om att hälsoforskning är en viktig komponent i framtidens hälsa, och vi kommer gärna att samarbeta med forskningsorganisationer för att förbättra modellens funktionalitet som utvecklats under forskningsprojektet med hjälp av vår dataanalysexpertis.
Vi är i linje med FN:s mål för
hållbar utveckling.
download.png
download (1).png
download (2).png
Datatera Logo
microsoft-partner.png
dWQJbkXH_400x400.png
almi_logo_farg-02_rgb.webp
x500w-UIC_logo_horisontal.png

Vi anställer!

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Discord
  • Blogger

Upphovsrätt 2024 © Alla rättigheter förbehållna
Datatera AB

bottom of page